• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Vyučovacia hodina v obecnej knižnici ! / špec. škola /

Vyučovacia hodina v obecnej knižnici !

 

Vyučovacia hodina v obecnej knižnici !.

Obecnú knižnicu navštívili v marci  žiaci špecialnej   školy s vyučovacím jazykom slovenským.

DSCF0799.jpgDSCF0800.jpgDSCF0801.jpgDSCF0802.jpg
DSCF0803.jpgDSCF0804.jpgDSCF0805.jpgDSCF0806.jpg
DSCF0807.jpgDSCF0808.jpgDSCF0809.jpgDSCF0812.jpg
DSCF0813.jpgDSCF0814.jpgDSCF0815.jpgDSCF0816.jpg
DSCF0817.jpgDSCF0818.jpgDSCF0819.jpgDSCF0820.jpg
DSCF0821.jpgDSCF0822.jpgDSCF0823.jpgDSCF0824.jpg
DSCF0825.jpgDSCF0826.jpgDSCF0827.jpgDSCF0828.jpg
DSCF0829.jpgDSCF0830.jpgDSCF0831.jpgDSCF0832.jpg
DSCF0833.jpgDSCF0834.jpgDSCF0835.jpgDSCF0836.jpg
DSCF0837.jpgDSCF0838.jpgDSCF0839.jpgDSCF0840.jpg
DSCF0841.jpgDSCF0842.jpgDSCF0843.jpgDSCF0844.jpg
DSCF0845.jpgDSCF0846.jpgDSCF0847.jpgDSCF0848.jpg
DSCF0849.jpgDSCF0850.jpgDSCF0851.jpgDSCF0852.jpg
DSCF0853.jpgDSCF0854.jpgDSCF0855.jpgDSCF0856.jpg
DSCF0857.jpgDSCF0858.jpgDSCF0859.jpgDSCF0860.jpg
DSCF0861.jpgDSCF0862.jpg

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy -Verejná súťaž o prevádzkovú miestnosť 2,
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy -Verejná súťaž o prevádzkovú miestnosť 1.
POZVÁNKA NA OBČIANSKE FÓRUM - dňa 20. 04. 2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov v Zlatých Klasoch
Výzva na predloženie cenovej ponuky-rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná v Zlatých Klasoch
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vozovky na ulici Viničná v Zlatých Klasoch
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania zo dňa 16.03.2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,/Pl- 02/2017 /
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania zo dňa 17.03.2017
SČK Zlaté Klasy organizuje zber šatstva / od 24,302017 /
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania zo dňa 15.02.2017
VÝZVA-Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava Správa energetických zariadení
Dátové centrum miest a obcí (DCOM).
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
SPORTTUBE -Zdravá škola - Základné informácie o Projekte
Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola .
Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu.
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA odporúča vykonať deratizáciu
Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác.
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA - Jesenná deratizácia.
Výzva Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru -Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Dokončili rekonštrukciu Zuš v Zlatých Klasoch ! ! !
Vyučovacia hodina v obecnej knižnici ! / zdš.-mad./
Vyučovacia hodina v obecnej knižnici ! / špec. škola /

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá