• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Vyučovacia hodina v obecnej knižnici ! / špec. škola /

Vyučovacia hodina v obecnej knižnici !

 

Vyučovacia hodina v obecnej knižnici !.

Obecnú knižnicu navštívili v marci  žiaci špecialnej   školy s vyučovacím jazykom slovenským.

DSCF0799.jpgDSCF0800.jpgDSCF0801.jpgDSCF0802.jpg
DSCF0803.jpgDSCF0804.jpgDSCF0805.jpgDSCF0806.jpg
DSCF0807.jpgDSCF0808.jpgDSCF0809.jpgDSCF0812.jpg
DSCF0813.jpgDSCF0814.jpgDSCF0815.jpgDSCF0816.jpg
DSCF0817.jpgDSCF0818.jpgDSCF0819.jpgDSCF0820.jpg
DSCF0821.jpgDSCF0822.jpgDSCF0823.jpgDSCF0824.jpg
DSCF0825.jpgDSCF0826.jpgDSCF0827.jpgDSCF0828.jpg
DSCF0829.jpgDSCF0830.jpgDSCF0831.jpgDSCF0832.jpg
DSCF0833.jpgDSCF0834.jpgDSCF0835.jpgDSCF0836.jpg
DSCF0837.jpgDSCF0838.jpgDSCF0839.jpgDSCF0840.jpg
DSCF0841.jpgDSCF0842.jpgDSCF0843.jpgDSCF0844.jpg
DSCF0845.jpgDSCF0846.jpgDSCF0847.jpgDSCF0848.jpg
DSCF0849.jpgDSCF0850.jpgDSCF0851.jpgDSCF0852.jpg
DSCF0853.jpgDSCF0854.jpgDSCF0855.jpgDSCF0856.jpg
DSCF0857.jpgDSCF0858.jpgDSCF0859.jpgDSCF0860.jpg
DSCF0861.jpgDSCF0862.jpg

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá