• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola .

Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola v rámci medzinárodného projektu OPEN  ( ObesityPreventionthroughEuropeanNetwork – Prevencia obezity  pomocou Európskej siete. )  V projekte SPORTTUBE Zdravá Škola budeme v oboch našich základných školách motivovať deti k zdravému životnému štýlu. Realizácia projektu začala 25. mája 2015 , kedy sme zakladali školské záhradky na pozemkoch oboch základných škôl. Zakladanie záhrad bolo dokumentované a nakrúcané do televíznej relácie „Hurá do záhrady“, ktorá bude odvysielaná na RTVS 1 v nedeľu 14. Júna o 17.40. Projekt bude prebiehať počas celého školského roka 2015/2016. V rámci projektu aktivisti Občianske Združenie  Pre Zdravie Našich Detí sa zamerajú na všetky možné ovplyvniteľné zložky životného štýlu. Každý mesiac bude  5***** šéfkuchár Jaroslav Hladík variť v školských jedálňach. Školy budú často navštevovať tréneri a zaujímavé osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ktorí budú podporovať pohybovú aktivitu. Súčasťou celého projektu budú aj pravidelné interaktívne prednášky o zdravom životnom štýle. Odborný zdravotný  garant projektu je MUDr. Viktor Jankó.  Projekt môže byť realizovaný s podporou pána starostu našej obce OTTA CSICSAYHO a významnou spoluprácou oboch paní riaditeliek základných škôl Mgr.  Timey Dudášovej a Mgr. Etely Farkašovej.  Pilotný projekt bude vzorom pre všetky školy na Slovensku. Záštitu nad projektom SPORTTUBE Zdravá Škola zobral J.E. pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej Republiky.

Ing. Lucia Polakovičová

Riaditeľka projektu

kiska.jpg

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá