• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola .

Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola v rámci medzinárodného projektu OPEN  ( ObesityPreventionthroughEuropeanNetwork – Prevencia obezity  pomocou Európskej siete. )  V projekte SPORTTUBE Zdravá Škola budeme v oboch našich základných školách motivovať deti k zdravému životnému štýlu. Realizácia projektu začala 25. mája 2015 , kedy sme zakladali školské záhradky na pozemkoch oboch základných škôl. Zakladanie záhrad bolo dokumentované a nakrúcané do televíznej relácie „Hurá do záhrady“, ktorá bude odvysielaná na RTVS 1 v nedeľu 14. Júna o 17.40. Projekt bude prebiehať počas celého školského roka 2015/2016. V rámci projektu aktivisti Občianske Združenie  Pre Zdravie Našich Detí sa zamerajú na všetky možné ovplyvniteľné zložky životného štýlu. Každý mesiac bude  5***** šéfkuchár Jaroslav Hladík variť v školských jedálňach. Školy budú často navštevovať tréneri a zaujímavé osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ktorí budú podporovať pohybovú aktivitu. Súčasťou celého projektu budú aj pravidelné interaktívne prednášky o zdravom životnom štýle. Odborný zdravotný  garant projektu je MUDr. Viktor Jankó.  Projekt môže byť realizovaný s podporou pána starostu našej obce OTTA CSICSAYHO a významnou spoluprácou oboch paní riaditeliek základných škôl Mgr.  Timey Dudášovej a Mgr. Etely Farkašovej.  Pilotný projekt bude vzorom pre všetky školy na Slovensku. Záštitu nad projektom SPORTTUBE Zdravá Škola zobral J.E. pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej Republiky.

Ing. Lucia Polakovičová

Riaditeľka projektu

kiska.jpg

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy -Verejná súťaž o prevádzkovú miestnosť 2,
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy -Verejná súťaž o prevádzkovú miestnosť 1.
POZVÁNKA NA OBČIANSKE FÓRUM - dňa 20. 04. 2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov v Zlatých Klasoch
Výzva na predloženie cenovej ponuky-rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná v Zlatých Klasoch
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vozovky na ulici Viničná v Zlatých Klasoch
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania zo dňa 16.03.2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,/Pl- 02/2017 /
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania zo dňa 17.03.2017
SČK Zlaté Klasy organizuje zber šatstva / od 24,302017 /
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania zo dňa 15.02.2017
VÝZVA-Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava Správa energetických zariadení
Dátové centrum miest a obcí (DCOM).
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
SPORTTUBE -Zdravá škola - Základné informácie o Projekte
Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola .
Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu.
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA odporúča vykonať deratizáciu
Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác.
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA - Jesenná deratizácia.
Výzva Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru -Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Dokončili rekonštrukciu Zuš v Zlatých Klasoch ! ! !
Vyučovacia hodina v obecnej knižnici ! / zdš.-mad./
Vyučovacia hodina v obecnej knižnici ! / špec. škola /

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá